Ankieta monitorująca

Zgodnie z Uchwałą nr Z/III/05/12 Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie ankiety monitorującej realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi przyjęto nowy wzór Ankiety.  

Do obowiązków beneficjenta wynikających z umowy podpisanej z Samorządem należy wypełnienie poniższej ankiety – na wezwanie LGD. Niniejsza ANKIETA powinna być wypełniona i dostarczona do siedziby Lokalnej Grupy Działania N.A.R.E.W. w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, otrzymanego listownie, drogą poczty elektronicznej, telefonicznie bądź faksem.