Ankieta monitorującą realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Do wypełnienia ankiety zobowiązani są wszyscy beneficjenci, którzy podpisali umowę z Samorządem Województwa Podlaskiego / Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podlaskiego Oddziału Regionalnego przyznania pomocy na operację w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje, iż Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2011 przyjął Uchwałą nr Z/V/06/11 Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi „Ankietę monitorującą realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi”.

 

Do wypełnienia ankiety zobowiązani są wszyscy beneficjenci, którzy podpisali umowę z Samorządem Województwa Podlaskiego / Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podlaskiego Oddziału Regionalnego przyznania pomocy na operację w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

 

 

Ankieta dostępna w zakładce Leader 2009-2013 – „Ankieta monitorująca