Baza noclegowa na terenie LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W.

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. w okresie kwiecień – maj 2014 roku planuje wydać publikację pn. „Baza noclegowa na terenie LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi”.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich podmiotów świadczących usługi noclegowe na terenie LGD N.A.R.E.W. do zgłaszania (lub aktualizacji) danych swoich kwater agroturystycznych, pensjonatów, moteli, hoteli celem zamieszczenia ich w/w publikacji. Zamieszczenie danych poszczególnych podmiotów wymaga wypełnienia załączonego zgłoszenia (połączonego z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych) i jest całkowicie bezpłatne. Do zgłoszenia prosimy dołączyć zdjęcia obiektów i /lub atrakcji znajdujących się na ich terenie. Brak podpisanego zgłoszenia od podmiotu świadczącego usługi noclegowe będzie jednoznaczny z nieuwzględnieniem go w publikacji.

 

Katalog ten będzie rozprowadzany w szczególności wśród uczestników targów turystycznych na terenie całej Polski, w których udział bierze Stowarzyszenie, przekazany do Urzędów Gmin / Miast należących do Stowarzyszenia oraz podmiotów świadczących usługi turystyczne (Centra Informacji Turystycznej, obiekty zabytkowe). Celem publikacji jest przedstawienie jak najbardziej aktualnej bazy danych najciekawszych i najlepszych miejsc noclegowych znajdujących się na naszym terenie.

 

Wypełnioną elektronicznie kartę należy przesłać drogą mailową na adres: biuro@stowarzyszenienarew.org.pl lub listownie na adres: Stowarzyszenie N.A.R.E.W. ul. Lipowa 4, 18 -106 Turośń Kościelna (wraz z płytą CD ze zdjęciem) do dnia 10 kwietnia 2014 roku. Po tym terminie lista kwater zamieszczona w publikacji zostaje zamknięta.