Bezpłatne szkolenia z zakresu obsługi programu MS Excel – 07 luty 2011

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia na bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi programu MS Excel w oparciu o wniosek z „Małych projektów”, które odbędzie się:

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia na bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi programu MS Excel w oparciu o wniosek z „Małych projektów”, które odbędzie się:

07 lutego 2011 (poniedziałek) w Biurze Stowarzyszenia

w Turośni Kościelnej przy ul. Lipowej 4, w godzinach 10.00 – 16.45.

 

Program szkolenia:

  • 10:00 – 11:30 Wprowadzenie do pracy z arkuszem kalkulacyjnym, omówienie wyglądu ekranu programu Excel. Podstawowe operacje na obiektach. Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie tabel i danych, nadzór nad poprawnością danych;
  • 11:30 – 11:45 Przerwa kawowa;
  • 11:45 – 14:00 Formuły, wstawianie i modyfikowanie formuł; automatyczny i ręczny wybór komórek. Obliczenia, stosowanie Funkcji; Sortowanie danych i filtry, wykorzystanie autofiltrów;
  • 14:00 – 14:30 Przerwa obiadowa;
  • 14:30 – 16:45 Warsztaty, ćwiczenia praktyczne, omówienie zagadnień przedstawionych przez uczestników szkolenia na przykładzie wniosku z działania „Małe projekty”.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia – faksem lub mailem – do dnia 03 lutego 2011. Uczestnik powinien posiadać zestaw komputerowy z zainstalowanym pakietem Exel. Ilość miejsc ograniczona.

Do pobrania

karta zgłoszeniowa

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają świadectwa jego ukończenia.

W załączeniu

uszczegółowiony program szkolenia

Serdecznie zapraszamy