Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Kowalewszczyzna w celu poprawy mieszkańcom wsi dostępności do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej