Akty prawne

Akty prawne – EFS 2014-2020

Akty prawne – EFS 2014-2020

EFS 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Podlaskiego 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWP na lata 2014-2020 Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej spoleczności Ustawa z dnia 12 marca 2004 r o pomocy spolecznej Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu… Kontynuuj czytanie Akty prawne – EFS 2014-2020

Akty prawne – EFRR 2014-2020

Akty prawne – EFRR 2014-2020

EFRR 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWP na lata 2014-2020 Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej spoleczności Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w… Kontynuuj czytanie Akty prawne – EFRR 2014-2020

Akty prawne – EFRROW 2014-2020

Akty prawne – EFRROW 2014-2020

EFRROW 2014-2020 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Ustawa z dnia… Kontynuuj czytanie Akty prawne – EFRROW 2014-2020