EFS

Wyniki naboru nr 15/2019 – Programy aktywności lokalnej

Wyniki naboru nr 15/2019 – Programy aktywności lokalnej

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 15/2019, tj.: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy oraz… Kontynuuj czytanie Wyniki naboru nr 15/2019 – Programy aktywności lokalnej

Protokół z XLIV posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Protokół z XLIV posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Dotyczy naboru nr 15/2019 Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 15/2019, tj.: protokół z XLIV posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.… Kontynuuj czytanie Protokół z XLIV posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Komunikat do naborów 7/2019, 9/2019 i 15/2019

Komunikat do naborów 7/2019, 9/2019 i 15/2019

Komunikat dotyczący zmiany wzoru deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem IZ RPOWP informuje, iż zmianie uległ Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD. Zmiana dotyczy uzupełnienia załącznika w… Kontynuuj czytanie Komunikat do naborów 7/2019, 9/2019 i 15/2019

NABÓR NR 15/2019 PROJEKTY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI LGD N.A.R.E.W.

NABÓR NR 15/2019 PROJEKTY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI LGD N.A.R.E.W.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 15/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi CEL 3. Wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej na rzecz rozwoju LGD N.A.R.E.W. do 2023r Cel szczegółowy 3.2:… Kontynuuj czytanie NABÓR NR 15/2019 PROJEKTY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI LGD N.A.R.E.W.

Protokół z XLI posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Protokół z XLI posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Dotyczy naborów nr: 10/2019, 11/2019 i 12/2019 Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naborów nr 10/2019, 11/2019 oraz nr 12/2019, tj.:… Kontynuuj czytanie Protokół z XLI posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

NABÓR nr 12/2019 Projekty aktywności lokalnej społeczności LGD N.A.R.E.W.

NABÓR nr 12/2019 Projekty aktywności lokalnej społeczności LGD N.A.R.E.W.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 12/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi CEL 3. Wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej na rzecz rozwoju LGD N.A.R.E.W. do 2023r Cel szczegółowy 3.2:… Kontynuuj czytanie NABÓR nr 12/2019 Projekty aktywności lokalnej społeczności LGD N.A.R.E.W.

Protokół z XXXVIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Protokół z XXXVIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Dotyczy naborów nr: 7/2019, 8/2019 i 9/2019 Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naborów nr 7/2019, nr 8/2019 oraz nr 9/2019,… Kontynuuj czytanie Protokół z XXXVIII posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

WYNIKI NABORU NR 9/2019 ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ NA TERENIE LGD N.A.R.E.W.

WYNIKI NABORU NR 9/2019 ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ NA TERENIE LGD N.A.R.E.W.

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 9/2019, tj.: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy oraz… Kontynuuj czytanie WYNIKI NABORU NR 9/2019 ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ NA TERENIE LGD N.A.R.E.W.

Wyniki naboru nr 7/2019 Infrastruktura społeczna na rzecz aktywizacji i reintegracji społeczno-zawodowej LGD N.A.R.E.W.

Wyniki naboru nr 7/2019 Infrastruktura społeczna na rzecz aktywizacji i reintegracji społeczno-zawodowej LGD N.A.R.E.W.

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 7/2019, tj.: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy oraz… Kontynuuj czytanie Wyniki naboru nr 7/2019 Infrastruktura społeczna na rzecz aktywizacji i reintegracji społeczno-zawodowej LGD N.A.R.E.W.