Geografia obszaru

Kultura

Kultura

Pomimo upływu czasu wiele miejscowych zwyczajów jest doskonale znanych mieszkańcom obszaru LGD N.A.R.E.W. To, co wyróżnia jedenaście gmin, to duże przywiązanie do tradycji. W wielu miejscach często podkreślana jest konieczność zachowania dziedzictwa kulturowego, a także różnorodności kulturowej obszaru LGD. To, co łączy obszar pod względem kulturowym, to przede wszystkim wspólne… Kontynuuj czytanie Kultura

Historia

Historia

  Ziemie obszaru LGD N.A.R.E.W. zasiedlane były od zawsze przez ludność różnych kultur. Badania archeologiczne wskazują na aktywność człowieka już w paleolicie, kiedy rejon gmin nadnarwiańskich został zasiedlony przez pierwsze gromady ludzkie. W okolicach Suraża znaleziono ślady łowców reniferów z I wieku p.n.e. oraz ślady osadnictwa Celtów z II- III… Kontynuuj czytanie Historia

Szlaki samochodowe

Szlaki samochodowe

Królowej Bony, oznaczony kilkoma tablicami (znakami drogowymi) przy drodze wojewódzkiej na długości 30 km. (na terenie LGD 10 km). Przebieg szlaku: Tatary – Krypno Wielkie – Knyszyn – Jasionówka. Poświęcony Królowej Bonie, inicjatorce pomiary włócznej w Polsce w XVI w, matce ostatniego z Jagiellonów – Zygmunta Augusta, którego zamek znajdował… Kontynuuj czytanie Szlaki samochodowe

Szlaki konne

Szlaki konne

Szlak Biebrzański, 30 km (10 km w LGD), znaki pomarańczowe. Przebieg: Góra – Morusy – Kruszyn – Myszowate – Szorce – Trzcianne – Chojnowo – Wilamówka. Szlak łączy szlaki konne narwiańskie i puszczańskie z Biebrzańskim Parkiem Narodowy Szlak Bojarski, 15 km, znaki pomarańczowe. Przebieg: Pomigacze – Iwanówka – Markowaszczyzna –… Kontynuuj czytanie Szlaki konne

Questy w stowarzyszeniu N.A.R.E.W.

Questy w stowarzyszeniu N.A.R.E.W.

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi przedstawia nową formę promocji regionu naszego Stowarzyszenia , czyli questy.   Questy w formie ulotek dostępne są w następujących miejscach: Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie, gdzie kończy się i rozpoczyna quest o Narwiańskim Parku Narodowym, w Tykocinie przy rzece Narew, gdzie zaczyna… Kontynuuj czytanie Questy w stowarzyszeniu N.A.R.E.W.

Przyroda

Przyroda

  Obszar Stowarzyszenia N.A.R.E.W. położonego w dolinie rzeki Narew, łączy rzeka Narew oraz Narwiański Park Narodowy. Jest to teren nizinny, na którym występują łąki, lasy, bagna i mokradła. Na tym obszarze, prócz tradycyjnego rolnictwa, uprawia się również rybołówstwo, wikliniarstwo, myślistwo. Występują tu także liczne pomniki przyrody. Dolina Narwi w granicach… Kontynuuj czytanie Przyroda

Geografia

Geografia

  LGD N.A.R.E.W. działa na terenie jedenastu gmin województwa podlaskiego, położonych wokół Narwiańskiego Parku Narodowego: Choroszcz, Krypno, Kobylin Borzymy, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady. Park obejmuje swoim obszarem bagienną dolinę Narwi, od Suraża do Rzędzian o powierzchni 6810 ha. Wielkim walorem przyrodniczo-krajobrazowym tego obszaru jest pierwotna… Kontynuuj czytanie Geografia

Społeczności

Społeczności

Wszystkie gminy wchodzące w skład Partnerstwa N.A.R.E.W. cechuje zbieżny poziom problemów związanych z jakością życia na obszarach wiejskich. Mieszkańcy Partnerstwa N.A.R.E.W. wskazują na bogate dziedzictwo kulturowe swojego obszaru, które jest jednak raczej zasobem ukrytym społeczności i należy je wydobyć na światło dzienne oraz przywrócić mieszkańcom, jako składnik codziennego stylu życia… Kontynuuj czytanie Społeczności