PROJEKT WSPÓŁPRACY „KULINARNE UNIKATY LOKALNĄ TRADYCJĄ”, AKR. „KULT”

Operacja pt. „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją”, akr. „KULT” realizowana jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Brama na Podlasie oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski”. Operacja ma na celu podniesienie atrakcyjności obszarów LGD poprzez utworzenie infrastruktury oraz map ze szczególnym uwzględnieniem produktów lokalnych, a także zwiększenie wiedzy mieszkańców...