2004-2006

O programie Leader +

O programie Leader +

Pilotażowy Program Leader+ (PPL+) wdrażany jest jako Działanie 2.7 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Czas trwania działania obejmuje 2004-2006 (rozliczenie i zamknięcie dokońca2008 r. zgodnie z zasadą n+2). Instytucją zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi / Departament Rozwoju Obszarów… Kontynuuj czytanie O programie Leader +

Cele

Cele

W ramach prac nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Partnerstwo N.A.R.E.W. wybrało temat wiodący dla przygotowanej strategii, który będzie rozwijany w ramach aktywności Lokalnej Grupy Działania N.A.R.E.W. W ramach tematu wiodącego określono kierunki rozwoju, które zatwierdzone zostały w postaci celów strategicznych oraz operacyjnych. Wspólnie wypracowano również działania, w ramach każdego… Kontynuuj czytanie Cele

Wniosek o płatność koncową

Wniosek o płatność koncową

Projekt Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwianska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach II Schematu Pilotazowego Programu Leader+ dobiegl konca w dniu 14 marca 2008r. Przedstawiamy dzis Panstwu wniosek o p³atnosc koncowa, zestawienie rzeczowo – finansowe, koncowe sprawozdanie Stowarzyszenia oraz informacja o postepach.Bedziemy nadal informowac Panstwa o naszych poczynaniach, a takze organizowac spotkania… Kontynuuj czytanie Wniosek o płatność koncową

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA II SCHEMAT PP LEADER+

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA II SCHEMAT PP LEADER+

Szanowni Państwo,zapraszamy na Konferencję Podsumowujaca II Schemat Pilotażowego Programu Leader+ 8 marca 2008r. w Rzędzianach (Gmina Tykocin), od godz. 10:30 w gospodarstwie agroturystycznym U Zendziana. Na spotkaniu podsumujemy nasz projekt, przedstawiciel Urzędu Marsza³kowskiego opowie o nowych perspektywach Leadera+, oraz poznamy doswiadczenia innej grupy LGD. Wszystkich serdecznie zapraszamy na konferencję!!O uczestnictwie… Kontynuuj czytanie KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA II SCHEMAT PP LEADER+

Walne Zebranie Czlonkow Stowarzyszenia N.A.R.E.W. oraz spotkanie Zarzadu

Walne Zebranie Czlonkow Stowarzyszenia N.A.R.E.W. oraz spotkanie Zarzadu

W dniu 27 lutego 2008r. w Gimnazjum w Turosni Koscielnej o godzinie 16:00 odbedzie się Walne Zebranie Czlonkow Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwianska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. Po zakonczeniu spotkania odbedzie sie zebranie Zarzadu Stowarzyszenia N.A.R.E.W.Wszystkich czlonkow Stowarzyszenia serdecznie zapraszamy!