EFRR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) powstał w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”. Przy wyborze operacji w ramach poszczególnych obszarów wsparcia wprowadzone są kryteria weryfikujące spełnianie wymogów ochrony środowiska,… Kontynuuj czytanie EFRR