EFS

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powstał w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. W realizacji projektów współfinansowanych z EFS obowiązuje zasada zrównoważonego rozwoju, realizowana poprzez włączenie zagadnień z nią związanych do projektów dotyczących kształcenia i szkoleń. Ostatecznym odbiorcą jest osoba fizyczna, osoba… Kontynuuj czytanie EFS