Wsparcie przygotowawcze

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

W związku z trwającymi pracami nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zaprasza na konsultacje poszczególnych rozdziałów Lokalnej Strategii Rozwoju. Konsultacje odbywać się będą w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 109 w dni robocze w… Kontynuuj czytanie Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

Punkt konsultacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju w biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

W ramach przygotowywania LSR na nowy okres programowania swoją działalność rozpoczyna Punkt konsultacyjny, który będzie się mieścił w biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, przy ul. Lipowej 109 w Turośni Kościelnej. Punkt będzie czynny we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 11.00 do 15.00. Będzie również możliwość odbycia konsultacji on line z pracownikiem biura, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.… Kontynuuj czytanie Punkt konsultacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju w biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

Relacja z konsultacji społecznych na terenie gmin planowanych do objęcia LSR

W ramach prowadzonego procesu konsultacji społecznych, dotyczących założeń nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w okresie sierpień-wrzesień 2022r. spotykaliśmy się z mieszkańcami wszystkich 11 naszych gmin członkowskich. W spotkaniach wzięło udział 82 osoby, w tym przedstawiciele władz samorządowych, przedsiębiorcy, członkowie stowarzyszeń, członkowie KGW, sołtysi… Kontynuuj czytanie Relacja z konsultacji społecznych na terenie gmin planowanych do objęcia LSR

Konsultacje społeczne na terenie gmin planowanych do objęcia LSR – Aktualny harmonogram z dnia 01.09.2022 r.

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi przygotowuje się do organizacji konsultacji społecznych. Konsultacje te obejmują co najmniej jedno spotkanie na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR poświęcone w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR i będą odbywać się według… Kontynuuj czytanie Konsultacje społeczne na terenie gmin planowanych do objęcia LSR – Aktualny harmonogram z dnia 01.09.2022 r.

Spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju

Nowe środki finansowe – nowe możliwości dla mieszkańców obszarów wiejskich. Zapraszamy na spotkania konsultacyjne! Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 (LSR), wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej. Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniami Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska… Kontynuuj czytanie Spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju

Konsultacje społeczne na terenie gmin planowanych do objęcia LSR – Aktualny harmonogram

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi przygotowuje się do organizacji konsultacji społecznych. Konsultacje te obejmują co najmniej jedno spotkanie na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR poświęcone w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR i będą odbywać się według… Kontynuuj czytanie Konsultacje społeczne na terenie gmin planowanych do objęcia LSR – Aktualny harmonogram

KONSULTACJE DOTYCZĄCE ZAŁOŻEŃ REALIZACJI I EFEKTÓW LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W. – NARWIAŃSKA AKCJA ROZWOJU EKONOMICZNEGO WSI PODCZAS IV FIESTY BALONOWEJ

Serdecznie zapraszamy w niedzielę 14 sierpnia 2022 r. do Turośni Kościelnej (plac przy stadionie gminnym w Turośni Kościelnej) na IV Fiestę Balonową, organizowaną przez Gminę Turośń Kościelna, Stowarzyszenie „Białostocki Klub Balonowy” i GOK w Turośni Kościelnej. Podczas imprezy, w namiocie LGD Stowarzyszenia N.A.R.E.W. od godziny 14.00 do godziny 17.00 będzie… Kontynuuj czytanie KONSULTACJE DOTYCZĄCE ZAŁOŻEŃ REALIZACJI I EFEKTÓW LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W. – NARWIAŃSKA AKCJA ROZWOJU EKONOMICZNEGO WSI PODCZAS IV FIESTY BALONOWEJ

Internetowe badanie ankietowe dotyczące jakości życia mieszkańców Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej warunków funkcjonowania mieszkańców na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Informacje z ankiet pozwolą na poprawę  jakości prowadzonych działań przez LGD. Ankiety zostały opracowane na potrzeby przygotowania LSR 2021-2027.  Zapraszamy do badania.  Link do ankiety

Konsultacje społeczne na terenie gmin planowanych do objęcia LSR

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi przygotowuje się do organizacji konsultacji społecznych. Konsultacje te obejmują co najmniej jedno spotkanie na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR poświęcone w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR i będą odbywać sięwedług niżej… Kontynuuj czytanie Konsultacje społeczne na terenie gmin planowanych do objęcia LSR