Doradztwo z zakresu wypełniania wniosków z działań: 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” kwiecień 2012

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w związku z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach działania 4.1/413: Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju PROW na lata 2007 – 2013 na operację, która odpowiada warunkom pomocy w ramach działań:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw mieszkańców gmin wchodzących w skład stowarzyszenia, tj. Choroszczy, Kobylin-Borzymy, Łap, Poświętnego, Sokół, Suraża, Turośni Kościelnej, Tykocina i Wyszek do korzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie z w/w działań w dniach 17, 23, 24 kwietnia 2012 (w godzinach 8.00 – 15.00) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny doradztwa.

W celu zapisu na doradztwo prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia.