Dot. rozeznania rynku w zakresie Wykonania badania potencjału rozwojowego i zdolności do wdrażania nowych środków finansowych na obszarze LGD N.A.R.E.W. oraz Przeprowadzenia szkoleń lokalnych liderów na obszarze LGD N.A.R.E.W.

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi dziękuje wszystkim oferentom za przesłanie informacji cenowych dot. rozeznania rynku w zakresie Wykonania badania potencjału rozwojowego i zdolności do wdrażania nowych środków finansowych na obszarze LGD N.A.R.E.W. oraz Przeprowadzenia szkoleń lokalnych liderów na obszarze LGD N.A.R.E.W..

Koszty zostaną uwzględnione w budżecie na kolejne etapy realizacji projektu i przekazane do akceptacji wydatków przez Samorząd Wojewódzki. Po doprecyzowaniu zakresu szkoleń oraz szczegółowym określeniu planu badania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. skontaktuje się ponownie z wybranymi oferentami celem aktualizacji ofert cenowych.