Dzień Rodziny W Kobylinie Borzymy 10 czerwca 2007r.