Film promocyjny Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Film promocyjny zrealizowany dzięki wsparciu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w Ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Film powstał w ramach realizacji projektu „Adaptacja budynku na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej w Tykocinie” przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie.