Fomularze wniosków z PROW 2014-2020

Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. informuje, iż od 27.07.2016 dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tj. na stronie pod adresem:
formularze wniosków i biznesplanów, umów oraz wniosków o płatność (wraz z instrukcjami) dla konkursów finansowanych z PROW 2014-2020:
1). Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
2). Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
3). Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

UWAGA:
Formularze do konkretnych konkursów ogłaszanych przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W. będzie można pobrać z właściwej dokumentacji konkursowej, dołączonej do ogłoszenia o naborze. Pełna dokumentacja dotycząca konkretnego naboru umieszczona będzie w zakładce KONKURSY na 14 dni przed biegiem terminu naboru.