Formularze wniosków z PROW 2014-2020

tj. na stronie pod adresem:
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

formularze wniosków i biznesplanów, umów oraz wniosków o płatność (wraz z instrukcjami) dla konkursów finansowanych z PROW 2014-2020:
1). Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
2). Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
3). Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Pytania wraz z odpowiedziami udzielone przez ARiMR i SWM znajdują się na stronie:
http://www.prow.mazovia.pl/pl/prow_20142020/wsparcie_dla_rozwoju_lokalnego/pytania_i_odpowiedzi1.html

UWAGA:
Formularze do konkretnych konkursów ogłaszanych przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W. będzie można pobrać z właściwej dokumentacji konkursowej, dołączonej do ogłoszenia o naborze. Pełna dokumentacja dotycząca konkretnego naboru umieszczona będzie w zakładce KONKURSY na 14 dni przed biegiem terminu naboru.