Forum Podlaskich LGD w Zabużu , 12-13 luty 2015 roku

W dniach 12 i 13 lutego 2015 roku Prezes Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – P. Andrzej Jurczak wraz z Koordynatorem – P. Moniką Dzielnik i Księgową – P. Urszulą Jasińską uczestniczyli w Forum Lokalnych Grup Działania zorganizowanym przez Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim na terenie działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Tygiel Doliny Bugu” w miejscowości Zabuże na Bugiem.

 

W spotkaniu uczestniczy również przedstawiciele pozostałych 15-stu Lokalnych Grup Działania z województwa podlaskiego, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Departamentu Działań Delegowanych. Spotkanie to miało na celu podsumowanie wdrażania programu Leader w ramach PROW 2007-2013 w województwie podlaskim, określenie zasad wdrażania wielofunduszowych Lokalnych Strategii Rozwoju, omówienie kryteriów wyboru LGD i zakresów RKLS w PROW 2014-2020. Drugiego dnia odbyło się Walne posiedzenie Członków Podlaskiej Sieci LGD, w którym uczestniczył przedstawiciel Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – P. Urszula Jasińska, dokonano podsumowania działań w ramach KSOW w województwie podlaskim, określono współpracę Ośrodka Doradztwa Rolniczego z LGD oraz odbyła się krótka prezentacja na temat „Krótkich łańcuchów dystrybucji produktów lokalnych z udziałem LGD”.

 

Forum to wspaniała okazja do rozmów i wymiany doświadczeń zarówno pomiędzy członkami poszczególnych Lokalnych Grup Działania, jak i pracownikami Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiania pytań do instytucji wdrażających w spawie wdrażania wielofunduszowych strategii rozwoju w województwie podlaskim w latach 2014-2020.