Forum Podlaskich Lokalnych Grup Działania 17 – 18 czerwca 2015 roku – Koryciny

Stowarzyszenia N.A.R.E.W. wraz z przedstawicielami pozostałych LGD wzięło udział w Forum Podlaskich Lokalnych Grup Działania województwa podlaskiego. Zostało ono  zorganizowane przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim wspólnie ze Stowarzyszeniem  „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” w dniach 17-18 czerwca 2015 roku, w Gospodarstwie Agroturystycznym ,,Ziołowy Zakątek” w Korycinach.

Spotkanie to było wspaniałą okazją do podsumowania wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju w woj. podlaskim w ramach PROW 2007-2013. Zostało ono przedstawione przez Panią Elżbieta Filipowicz, Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Następnie odbyła się dyskusja nad procedurą wyboru projektów w ramach LSR i kryteriami oceny projektów, która poprowadzona była przez Pani Joanna Sokólska, Prezesa Podlaskiej Sieci Lokalnych Grup Działania. Kolejnego dnia przedstawione zostały zasady finansowania ryczałtowego dla Lokalnych Grup Działania i ich beneficjentów przez Panią Beata Jakiełek Dyrektor Departamentu Działań Delegowanych oraz Panią Marzena Cieślak Zastępcę Dyrektora, przedstawicieli Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ciekawymi wystąpieniami były prezentacje, jedna pt. „Lokalna waluta – szansa na rozwój małej społeczności” przedstawiona przez profesora Jan Fazlgić z Akademii Finansów i biznesu Vistula oraz druga pt.  „E-green Jobs – zielone zawody, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” prowadzona przez Pana Dariusza Ochrymiuka z Podlaskiej Stacji Przyrodniczej Narew.

Forum to było już ostatnim takim spotkaniem w tej perspektywie finansowej. Był to więc czas na podsumowania, ale i przede wszystkim okazja do przedyskutowania nowych wyzwań, które stoją przed Lokalnymi Grupami Działania z województwa podlaskiego, które jako drugie województwo w kraju /po kujawsko-pomorskim/ będzie wdrażało wielofunduszowe strategie rozwoju w okresie programowania 2014 – 2020.