Gmina Krypno

Urząd Gminy Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno

tel. 85 716 90 33

fax. 85 716 90 35

www.gminakrypno.pl.

mail: ugkrypno@podlaskie.pl

Powierzchnia gminy: 112 km2

Ludność gminy: 4 069

Liczba podmiotów gospodarczych: 215

Gmina Krypno znajduje się w centralnej części województwa podlaskiego, na północny zachód od Białegostoku. Administracyjnie wchodzi w skład powiatu monieckiego. Do szczególnych walorów gminy Krypno należy jej położenie przyrodnicze w sąsiedztwie Biebrzańskiego Parku Narodowego, Narwiańskiego Parku Narodowego i Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Występuje tu wiele gatunków ptactwa unikalnego w skali europejskiej, a można je spotkać w pobliżu wsi Morusy, Góra nad Narwią oraz nad stawami Popielewo w Rudzie.

Południową granicę gminy stanowi rzeka Narew niestety już o uregulowanym korycie. Północno-zachodnią granicę stanowi rzeka Nareśl wypływająca z Jeziora Zygmunta Augusta i wpadająca do Narwi pod Tykocinem. Wschodnia granica gminy nawiązuje do przebiegu rzeki Kulikówki przepływającej przez Stawy Popielewo. Podobny przebieg ma rzeka Jaskranka przepływająca przez Stawy Gorczyska pod Knyszynem. Niezwykle cennymi, pod względem walorów przyrodniczych, są położone w granicach gminy Stawy Popielewo oraz na granicy Stawy Gorczyska i rozlewiska pod Tykocinem. Gmina Krypno leży na terenach posiadających w znacznym stopniu zachowane środowisko przyrodnicze o wysokich walorach, unikalnych w skali Europy. Wchodzi bowiem w skład makroregionu „Zielone Płuca Polski”. Od zachodu graniczy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, od południa obejmuje zasięgiem część Doliny Narwi, a od wschodu odcinek Puszczy Knyszyńskiej.

Dzięki swojemu peryferyjnemu położeniu w otoczeniu niedostępnych terenów przyrodniczych przez długi okres gmina Krypno pozostawała w częściowej izolacji od wpływów zewnętrznych nowoczesnej cywilizacji. Dzięki temu przetrwał tu autentyczny folklor przejawiający się w kultywowaniu tradycji, zwyczajów, pieśni a nawet budownictwa ludowego. Dziś Krypno znane jest szeroko jako Sanktuarium Maryjne z cudownym obrazem Matki Boskiej Łaskami Słynącej (Pocieszenia). Graniczą tu ze sobą trzy odmienne regiony kulturowe: Mazowsze, Podlasie oraz Warmia i Mazury, dawniejsze Prusy Wschodnie. Świadectwem minionych kultur są liczne zabytki m.in. sakralne oraz pozostałości archeologiczne. We wsi Morusy znajduje się chata, w której przez wiele lat mieszkał wybitny fotograf, reżyser filmowy, prekursor polskiego filmu przyrodniczego – Włodzimierz Puchalski. Na taśmach filmowych i zdjęciach utrwalił m.in. te fragmenty bagien i rozlewisk narwiańskich, które wskutek bezsensownej regulacji rzeki w latach 60. zostały zniszczone. Nic jednak nie zdołało zatrzeć niepowtarzalnego, nostalgicznego piękna tej ziemi. W Krypnie Wielkim, na kolonii pod nr 119 warto odwiedzić prywatne muzeum historyczne „Przysiółek Szlachecki Pacowa Chata”.

Przez teren gminy przebiegają szlaki turystyczne; piesze i rowerowe.

W skład gminy Krypno wchodzi 15 miejscowości: Krypno Kościelne, Krypno Wielkie, Ruda, Góra, Morusy, Kulesze-Chobotki, Kruszyn, Białobrzeskie, Rekle, Bajki Zalesie, Długołęka, Dębina, Peńskie, Zastocze, Zygmunty.