Gmina Poświętne


Urząd Gminy Poświętne
Poświętne 21
18-112 Poświętne

tel. 85 650 13 14
fax. 85 650 11 83

mail: poswietne@dat.pl
http://gminaposwietne.vipserv.org/

Powierzchnia gminy:
Liczba ludności: 3 640
liczba podmiotów gos.: 183


Gmina Poświętne leży w południowo – zachodniej części województwa podlaskiego i graniczy od północy z gminą Łapy, od północnego – wschodu z Gminą Suraż, Od wschodu i południowego wschodu z Gminą Wyszki, od południa z Gminą Brańsk, od zachodu i południowego – zachodu z Gminą Nowe Piekuty, a od północnego – zachodu z Gminą Sokoły.

Geograficznie Gmina położona jest w obrębie trzech mezoregionów wchodzących w skład makroregionu Niziny Północno – Podlaskiej: Równiny Bielskiej, występująca na południe od linii Nowa Liza – Stara Liza – Pietkowo, Wysoczyzny Wysokomazowieckiej – zajmująca pozostałą część Gminy i Doliny Górnej Narwi – zajmująca niewielki skrawek na północ od Ostrowa.

Warunki geograficzno – przyrodnicze oraz położenie gminy Poświętne z dala od wielkich arterii komunikacyjnych i ośrodków przemysłowych, sprawiają, że jest ona, z punktu widzenia turystyki, doskonałym terenem do prowadzenia agroturystyki oraz innych form wypoczynku i rekreacji. Dogodna sieć dróg gminnych umożliwia dojazd do najbardziej urokliwych zakątków, co w połączeniu z faktem, że teren gminy przecina trasa Białystok – Warszawa, stwarza możliwość przyciągnięcia przyjezdnych turystów. Ukształtowanie terenu, gęstość zalesienia oraz rzeczka i stawy są mocnym atutem przemawiającym za odwiedzeniem tych okolic. Obszary leśne, tereny wokół stawów rybnych, jak również chronione okręgi wylęgu rzadkich gatunków ptaków stanowią przysłowiowy raj dla miłośników ptactwa oraz bezkrwawych łowów. Tereny te, z bogactwem zwierzyny leśnej (bobry, sarny, zające, lisy, dziki) i grzybów, mogą być magnesem dla myśliwych i grzybiarzy. Na obszarze gminy Poświętne znajduje się wiele ciekawych, godnych odwiedzenia miejsc, które zostały przedstawione na mapie nr 3. Zgodnie z podziałem na rejony klimatyczne obszar gminy Poświętne położony jest w regionie podlaskim, gdzie występuje średnia roczna temperatura powietrza o wartości 6 – 7ºC, okres wegetacyjny wynosi tu 180 – 200 dni, zaś opad roczny to około 600 mm.

Walory turystyczne:

Wycieczka szlakiem starych drzew.

Kiedy świeci słońce, dobrze jest skryć się w cieniu drzew. Najlepiej, jeśli drzewa będą odpowiednio stare. Wiele takich rośnie w samym Pietkowie i jego najbliższej okolicy. Warto wybrać się tam na cały dzień i zobaczyć najstarsze – pomniki przyrody. Jest takich kilka w parku podworskim w Pietkowie. Można tam dotrzeć skręcając w Gabrysinie w lewo (800 metrów od skrzyżowania). Zobaczymy najpierw starą, zabytkową gorzelnię, w której i dziś trwa produkcja spirytusu. Tuż za nią wzdłuż drogi, po obu jej stronach, rosną wspomniane pomniki przyrody. Nieco dalej w głębi parku takich starych drzew pamiętających czasy rodziny hrabiów Starzeńskich znajdziemy jeszcze kilka, to klon czerwonolistny i wiekowe modrzewie. Prawdziwy jednak wielowiekowy okaz – pięćsetletni dąb Rudosław z Podlasia czeka na nas w lesie Siudymach, oddzielającym Pietkowo od Daniłowa. Jadąc z Łap szlakiem Kolejarzy miniemy Daniłowo i dojedziemy do końca lasu (przed nami Pietkowo). Skręcić musimy w lewo, czeka nas dziewięćset metrów wędrówki (do lasu nie wjeżdżamy). Dobra, szeroka leśna droga wyprowadzi wprost na pola. Idąc wzdłuż pól przy lesie ( kierujemy się cały czas w lewo) przejść musimy jeszcze około kilometra, w połowie drogi miniemy starą myśliwską ambonę. 5 minut marszu i zobaczymy wejście w głąb lasu. Jeszcze kilkanaście kroków i… dąb. Rudosław znajduje się na terenie ostoi zwierzyny, a więc wstęp do tej części lasu wzbroniony, możliwy tylko po uprzednim skontaktowaniu się z Nadleśnictwem.

Bobrowe żeremia.

Kiedy zdecydują się państwo na „krótki wypad”, polecamy do zobaczenia las Zwierzyniec w pobliżu Pietkowa. Z Łap bez problemów można tu dojechać autobusem. Także dłuższa rowerowa wyprawa nie będzie specjalnie męcząca, nie mówiąc już o samochodzie. By zobaczyć żeremia bobrów i odpocząć od miejskiego klimatu należy na skrzyżowaniu (Łapy – Brańsk; Pietkowo – Wilkowo) w Pietkowie skręcić w stronę Wilkowa. Jeśli zdecydowaliśmy się na przyjazd własnym samochodem, po przejechaniu kilkuset metrów musimy pozostawić auto na poboczu głównej drogi, do lasu możemy już tylko wejść. Skręcamy w głąb lasu w leśną drogę, przy której rośnie dąb, mamy dwie drogi do wyboru – prosto i lekko w lewo, obie doprowadzą nas wprost na wielkie rozlewiska, to już dzieło bobrów. Powinniśmy zachować ciszę, weszliśmy nie tylko na teren bobra, ale też przyszliśmy do miejsca pod ścisłą ochroną – to ostoja zwierzyny, w której swoje gniazdo założył czarny bocian. By zobaczyć bobry powinniśmy tu przyjść o zmierzchu, by popatrzeć na bociany – lepiej rano. Możemy tu też oglądać czaple. Zawsze jednak po wcześniejszej zapowiedzi w Nadleśnictwie Rudka (do którego teren ten należy) tel. (85) 730 – 58 – 00 lub zawiadomieniu leśniczego Wiesława Porowskiego tel. (85) 650 -13 – 81.

Stawy w Pietkowie.

Właścicielem stawów są Lasy Państwowe, w tej chwili tereny te dzierżawi prywatny właściciel. Pietkowskie stawy nazwane są imionami córek właścicieli hrabiów Starzeńskich. Lata świetności to miejsce miało w XIX wieku, ale i teraz warte zobaczenia. Dojazd do Pietkowa autobusem PKS. Można też przyjechać rowerem. By dojść do miejsca naszej dzisiejszej wyprawynalezy na wysokości zabytkowej plebanii, lub jeśli ktoś woli na wprost kościoła, skręcić w drogę prowadzącą w kierunku wsi Osówka (jest kierunkowskaz). Idąc w dół cały czas prosto po około 3 kilometrach zauważamy drogę skrecającą w lewo. Jest charakterystyczna, po obu stronach obsadzona młodymi sosnami i brzozami. Teraz jeszcze kolejny kilometr, wchodzimy w stary las i drogą trochę wyboistą dochodzimy do samych stawów. Na skraju lasu możemy chwilę odpocząć, jest do tego celu przygotowane miejsce – kominek, ławy, stoły. Wychodzimy nad stawy. Teraz już tylko słuchać i patrzeć. Przed wycieczką należałoby skontaktować się z właścicielem – Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Rudka tel. (085) 730-58-00 lub z dzierżawcą tel. (085) 650-15-21.

Ścieżki rowerowe.

Gmina posiada 3 ścieżki rowerowe o łącznej długości 72 km.

Trasa nr 1, długość 18 km (niebieska): Daniłowo – Siudymach – Pietkowo – Turek – Ostrów – Zwierzyniec – Pietkowo. Liczba ciekawych miejsc – 13.

Trasa nr 2, długość 22 km (czerwona): Poświętne – Brzozowo Chrzczony – Brzozowo Chabdy – Brzozowo Solniki – Zdrody Stare – Zdrody Nowe – Kamińskie Ocioski – Płonka Kościelna. Liczba ciekawych miejsc – 8.

Trasa nr 3, długość 32 km (zielona): Turek – Gabrysin – Wilkowo – Wołkuny – Brzozowo Panki – Brzozowo Korabie – Brzozowo Antonie – Brzozowo Chrzczony – Marynki – Józefin – Pietkowo. Liczba ciekawych miejsc – 9

W skład gminy Poświetne wchodzi 35 wsi sołeckich: Brzozowo-Antonie, Brzozowo-Chabdy, Brzozowo-Chrzczonki, Brzozowo-Chrzczony, Brzozowo-Korabie, Brzozowo-Muzyły, Brzozowo-Panki, Brzozowo-Solniki, Brzozowo Stare, Chomizna, Dzierżki, Dzierżki-Ząbki, Gabrysin, Gołębie, Grochy, Józefin, Kamińskie Jaski, Kamińskie Ocioski, Kamińskie Pliszki, Kamińskie Wiktory, Liza Nowa, Liza Stara, Łukawica, Marynki, Pietkowo, Pietkowo Drugie, Porośl-Głuchy, Porośl-Wojsławy, Poświętne, Turek, Wilkowo Nowe, Wilkowo Stare, Wołkuny, Zdrody Nowe, Zdrody Stare oraz 3 wsie niesołeckie: Kuran, Ostrów, Stoczek.