Gmina Wyszki


Urząd Gminy Wyszki
ul Piórkowska 2
17-132 Wyszki

tel.: 85 730 58 90
faks: 85 730 58 99

http://www.wyszki.pl
e-mail: ug_wyszki@post.pl

Powierzchnia gminy:
Liczba ludności: 4 651
Liczba podmiotów gos.: 186


Gmina Wyszki położona jest w obrębie mezoregionu Równina Bielska wchodzącego w skład wielkiego rejonu fizyczno-geograficznego – Niziny Północnopodlaskiej, pozostała niewielka północna część obszaru gminy leży w obrębie mezoregionu „Dolina Górnej Narwi”.

Powierzchnia gminy w granicach administracyjnych wynosi 20.650 ha, co stanowi 1,0% powierzchni województwa podlaskiego i 14,9 % powierzchni powiatu bielskiego.

W układzie administracyjnym gmina Wyszki położona jest w północno-zachodniej części powiatu bielskiego województwa podlaskiego i graniczy z gminami: od północy z gm. Suraż i Juchnowiec Kościelny, od wschodu z gm. Bielsk Podlaski, od południa z gm. Brańsk oraz od zachodu z gm. Poświętne.

Według danych Urzędu Stanu Cywilnego w Wyszkach na terenie Gminy w grudniu 2007 mieszkało 5086 osób, w tym 2511 kobiet. Od końca II Wojny Światowej liczba ludności Gminy sukcesywnie zmniejsza się. Wskaźnik gęstości zaludnienia dla Gminy w 2006 roku wynosił 24 osoby/km2, podczas gdy dla całości województwa wynosił on 59 osób/km2, a dla powiatu 44 osoby/km2. Przyrost naturalny w Gminie w 2006 roku wynosił -,2,6 i – tak jak w przypadku większości polskich gmin wiejskich – jest ujemny. Był on jednocześnie niższy od przyrostu naturalnego obliczonego dla województwa, ale wyższy od wskaźnika dla powiatu.

Podstawową jednostką gminną w obszarze kultury i sportu jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach. Infrastrukturę kultury uzupełniają świetlice we wsiach Bujnowo, Godzieby, Samułki Duże, Topczewo, Pulsze, Wyszki ( funkcjonujące łącznie z remizami strażackimi) oraz indywidualne w Filipach, Mierzwinie i Niewinie Borowym. W obiektach tych odbywają się zebrania wiejskie, narady, imprezy okolicznościowe.

Atrakcyjność turystyczną Gminy determinują warunki przyrodnicze (Dolina Górnej Narwi) oraz obiekty dziedzictwa kulturowego (wg danych Urzędu Gminy w Wyszkach):

 • Falki – cmentarz wojenny
 • Górskie Kolonia – mogiły z czasów II wojny światowej
 • Kamienny Dwór, dwór drewniany w zespole dworskim
 • Kamienny Dwór, dwór murowany w zespole dworskim
 • Kamienny Dwór, lamus w zespole dworskim
 • Kamienny Dwór, mleczarnia w zespole dworskim
 • Kamienny Dwór, pozostałości parku w zespole dworskim
 • Malesze, cmentarz prawosławny
 • Olszanica, wiatrak koźlak
 • Pulsze, kaplica cmentarna na cmentarzu rzymskokatolickim
 • Pulsze, cmentarz rzymskokatolicki, grzebalny
 • Strabla, kościół parafialny p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego
 • Strabla, dzwonnica w zespole kościoła parafialnego p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego
 • Strabla, cmentarz przykościelny, dawny w zespole kościoła parafialnego p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego
 • Strabla, cmentarz parafialny, dawny w zespole kościoła parafialnego p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego
 • Strabla, dom katechetyczny w zespole kościoła parafialnego p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego
 • Strabla, pałac w zespole dworsko-pałacowym
 • Strabla, lamus w zespole dworsko-pałacowym
 • Strabla, kuźnia w zespole dworsko-pałacowym
 • Strabla, czworak w zespole dworsko-pałacowym
 • Strabla, pozostałości parku w zespole dworsko-pałacowym
 • Topczewo, układ ruralistyczny
 • Topczewo, kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa
 • Topczewo, cmentarz parafialny, grzebalny p.w. św. Stanisława Biskupa
 • Wyszki, kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Arcybiskupa
 • Wyszki, ogrodzenie z bramami w zespole kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Arcybiskupa
 • Wyszki, cmentarz przykościelny w zespole kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Arcybiskupa
W skład gminy Wyszki wchodzi 48 wsi sołeckich: Bagińskie (obejmuje wsie Nowe Bagińskie i Stare Bagińskie), Budlewo, Bujnowo, Falki, Filipy, Gawiny, Godzieby, Górskie, Ignatki, Koćmiery, Kowale, Kożuszki, Łapcie, Łuczaje, Malesze, Mierzwin Duży, Mierzwin Mały, Mieszuki, Moskwin, Mulawicze, Niewino Borowe, Niewino Kamieńskie, Niewino Leśne, Niewino Popławskie, Niewino Stare, Olszanica, Osówka, Pulsze, Samułki Duże, Samułki Małe, Sasiny, Sieśki, Stacewicze, Strabla, Szczepany, Szpaki, Topczewo, Trzeszczkowo, Tworki, Warpechy Stare, Warpechy Nowe, Wodźki, Wólka Pietkowska, Wólka Zaleska, Wypychy, Wyszki, Zakrzewo, Zalesie oraz 13 miejscowości niesołeckich: Bogusze, Kalinówka, Kamienny Dwór, Krupice, Łubice, Łyse, Nowe Bagińskie, Ostrówek, Pierzchały, Pulsze-Gajówka, Stare Bagińskie, Warpechy Nowe, Wiktorzyn, Zdrojki.