Gmina Zawady


Urząd Gminy w Zawadach
ul. Plac Wolności 12
16-075 Zawady

tel. 85 714 00 28, 714 01 16
fax. 85 714 00 33 wew. 31

www: www.zawady.pl

mail: sekretariat@zawady.pl

Powierzchnia gminy: 112 km2

Liczba ludności: 2 846

Liczba podmiotów gospodarczych: 119

Gmina Zawady położona jest w malowniczej dolinie rzek: Śliny i Narwi. Okolice Zawad były zawsze terenem granicznym. Stanowiły styk kultur, narodowości, religii – wcinając się klinem między północno-wschodnie Mazowsze, granicę krzyżacko-pruską na północy i krańce Wielkiego Księstwa Litewskiego na wschodzie.

Teren gminy obejmuje fragmenty otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz dolin rzecznych Narwi i Śliny. Turystę na pewno przyciągnie tu dzika, nieskażona przyroda z dominującymi kompleksami środowisk wodnych, szuwarowych i zaroślowych. Trzecią część obszaru zajmują lasy bogate w runo i stanowiące ostoję zwierzyny. Na terenie gminy występuje pięknie prezentujące się Jezioro Maliszewskie, które stanowi enklawę wielu gatunków ptaków. Kolejnym interesującym obiektem jest dąb – pomnik przyrody poświęcony bojownikom o niepodległość, poległym w latach 1918-1928. Z racji położenia między Parkami Narodowymi: Narwiańskim (10 km.) i Biebrzańskim (5 km.) oraz Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi teren gminy jest dogodnym punktem do obserwacji fauny i flory. W Strękowej Górze funkcjonuje Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Brama na bagna”, gdzie odbywają się zajęcia ekologiczne oraz imprezy turystyczne. Tu odsłonięty został również Pomnik Śledzia, kultywujący znaczenie gwary i rękodzieła ludowego.

Przebiegają przez tą gminę również szlaki turystyczne: rowerowe, piesze oraz kajakowe. Szlak Green Velo, rowerowy oznaczony kolorem pomarańczowym – dł. przez gminę 15 km., Szlak Doliny Śliny, rowerowy, oznaczony kolorem żółtym – dł. 33 km., Szlak Krzyży i Kapliczek Przydrożnych, rowerowy oznaczony kolorem czerwonym dł. 34 km., Szlak „Strękowa Góra – Łaś Toczyłowo”, rowerowy oznaczony kolorem zielonym – dł. 19 km., ścieżka przyrodnicza Meandrami Narwi: oznaczona kolorem niebieskim o długości 4,5 km Szlak Rzeka Narew Tykocin – Bronowo o długości 43 km, w tym przez gminę 15 km. Szlak Kajakowy Rzeka Ślina: długości 10 kmbiegnie na odcinku Milewo – Targonie Wity.

Na terenie gminy występują również liczne obiekty zabytkowe takie jak: dzwony kościelne z 1573 r. i 1598 r. znajdujące się w kościele parafialnym w Zawadach; brama kościelna z XVIII w. prowadząca do Kamiennej Groty Matki Bożej, drewniany kościół w miejscowości Cibory Kołaczki zbudowany w latach 1742-1743, przeniesiony tu z Zawad, kapliczka św. Jana Chrzciciela z XIX w. przy drodze w stronę miasta Tykocin, kaplica cmentarna z 1878 r., wykonana z cegły i kamienia polnego na cmentarzu grzebalnym w Zawadach.

W gminie funkcjonuje Niekomercyjna Sieć Komputerowa zapewniająca bezprzewodowy dostęp do Internetu miejscowościom znajdującym się na jej terenie.

Miejscowości Gminy Zawady to: Cibory-Chrzczony, Cibory Gałeckie, Cibory-Kołaczki, Cibory-Krupy, Cibory-Marki, Cibory-Witki, Góra Strękowa, Konopki-Klimki, Konopki-Pokrzywnica, Krzewo-Plebanki, Kurpiki, Łaś-Toczyłowo, Maliszewo-Łynki, Maliszewo-Perkusy, Marylki, Nowe Chlebiotki, Nowe Grabowo, Nowe Krzewo, Rudniki, Stare Chlebiotki, Stare Grabowo, Stare Krzewo, Strękowa Góra, Targonie-Krytuły, Targonie Wielkie, Targonie-Wity, Wieczorki, Zawady, Zawady-Borysówka, Zawady-Kolonia.