Informacja dodatkowa do ogłoszenia o naborze nr 2/2016