Informacja o wyborze oferty na dostosowanie dokumentacji BHP do obowiązujących przepisów

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie dotyczące dostosowania dokumentacji BHP do obowiązujących przepisów, otrzymano 4 oferty spełniające wymagania.

Spośród nich została wybrana oferta: PHU „BHP – NIE RYZYKUJ” Sławomir Puścian, Łapy.

 

Wybrana oferta spełniła kryterium najniższej ceny.