Informacja o wynikach naboru na stanowiska pracy w Biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Informacja o wynikach naboru na stanowiska pracy w Biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna
Kierownik Biura
Beata Jonio-Nikitorowicz, zam. Białystok
Uzasadnienie wyboru: oferta kandydata w najwyższym stopniu spełniła wymagania określone w procedurze naboru

Koordynator ds. wdrażania LSR objętej PROW

Monika Agnieszka Dzielnik, zam. Łapy
Uzasadnienie wyboru: oferta kandydata w najwyższym stopniu spełniła wymagania określone w procedurze naboru

Specjalista ds. księgowości i rozliczeń finansowych

Urszula Jasińska, zam. Łapy
Uzasadnienie wyboru: oferta kandydata w najwyższym stopniu spełniła wymagania określone w procedurze naboru

Koordynator ds. wdrażania LSR objętej RPOWP
Nabór nie został rozstrzygnięty – żadna z ofert nie spełniła wymagań określonych w procedurze naboru