Informacja o wynikach naboru na stanowiska pracy w Biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Informacja o wynikach naboru na stanowiska pracy w Biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna

1) Koordynator ds. wdrażania LSR objętej PROW:
Iwona Małgorzata Denisiuk, zam. Porosły-Kolonia
Uzasadnienie wyboru: oferta kandydata w najwyższym stopniu spełniła wymagania określone w procedurze naboru

2) Koordynator ds. wdrażania LSR objętej RPOWP:
Nabór nie został rozstrzygnięty – kandydat wyłoniony w konkursie odmówił podjęcia zatrudnienia