Informacja o wynikach naboru na stanowiska pracy w Biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Informacja o wynikach naboru na stanowiska pracy w Biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna

Koordynator ds. wdrażania LSR objętej RPOWP

Pani Emilia Januszyk, zam. Uhowo

Uzasadnienie wyboru: oferta kandydatki w najwyższym stopniu spełniła wymagania określone w procedurze naboru.