Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna

Asystent Kierownika Biura

Magdalena Kamińska zam. Niewodnica Kościelna

Uzasadnienie wyboru: oferta kandydatki w najwyższym stopniu spełniła wymagania określone w procedurze naboru.