Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna

Koordynator ds. wdrażania LSR objętej PROW

Nabór nie został rozstrzygnięty – żadna z ofert nie spełniła wymagań określonych w procedurze naboru