Informacja o zakończonym naborze wniosków na działanie: „Małe projekty”

 

W trakcie naboru trwającego w okresie od 14 do 27 maja 2014 roku (do godz. 15.00) za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W. w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: „Małe projekty” (nabór: NAREW/MP/II/2014) wpłynęły następujące wnioski:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu

19

367 023,99 zł

199 521,74 zł

W dniu 03 czerwca 2014 roku (wtorek) Rada Stowarzyszenia oceni złożone wnioski pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru. Po ocenie wniosków przez Radę, zostaną one przekazane do właściwej Instytucji Wdrażającej (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w Białymstoku), gdzie zostaną ocenione pod względem formalnym. Po tej ocenie Instytucja Wdrażająca zdecyduje czy z Wnioskodawcami zostaną podpisane umowy i czy projekty mogą być realizowane.