Informacja o zakończonym naborze wniosków na działanie: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

W trakcie naboru trwającego w okresie 20 maja do 04 czerwca 2013 roku za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W. w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wypłynęły następujące wnioski

W trakcie naboru trwającego w okresie 20 maja do 04 czerwca 2013 roku za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W. w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wypłynęły następujące wnioski:

 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – NAREW/TiRM/III/2013:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu

1

99 750,00 zł

178 686,30 zł

W dniu 13 czerwca 2013 roku (czwartek) Rada Stowarzyszenia oceni złożony wniosek pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru. Po ocenie wniosku przez Radę, zostanie on przekazany do właściwej Instytucji Wdrażającej (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Białymstoku), gdzie zostanie oceniony pod względem formalnym. Po tej ocenie Instytucja Wdrażająca zdecyduje, czy z Wnioskodawcą zostanie podpisana umowa i czy projekt może być realizowany.