Informacja o zakończonym naborze wniosków na działanie: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Liczba złożonych wniosków w trakcie naboru trwającego w okresie 02 do 16 stycznia 2014 roku za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W. w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,
W trakcie naboru trwającego w okresie 02 do 16 stycznia 2014 roku (do godz. 15.00) za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W. w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wypłynęły następujące wnioski:

 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – NAREW/TiRM/I/2014:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu

6

812 713,15 zł

231 455,98 zł

W dniu 23 stycznia 2014 roku (czwartek) Rada Stowarzyszenia oceni złożone wnioski pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru. Po ocenie wniosków przez Radę, zostaną one przekazane do właściwej Instytucji Wdrażającej (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Białymstoku), gdzie zostaną ocenione pod względem formalnym. Po tej ocenie Instytucja Wdrażająca zdecyduje czy z Wnioskodawcami zostaną podpisane umowy i czy projekty mogą być realizowane.