Kolejny etap projektu współpracy „Turystyka Aktywna – różne miejsca, równe szanse”

W dniach 30.08 – 02.09.2012 r. zostanie zrealizowany kolejny etap projektu współpracy „Turystyka Aktywna – różne miejsca, równe szanse” czyli wyjazd studyjny na Łotwę celem poznania dobrych praktyk związanych z turystyką aktywną (w tym wodną). Organizatorami są trzy Lokalne Grupy Działania: Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna” oraz Lokalna Grupa Działania „Nasza Suwalszczyzna”.

Podczas wyjazdu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z rozwiązaniami turystycznymi (takimi jak pływanie barkami turystycznymi) stosowanymi na Łotwie, dzięki czemu część z przedstawionych propozycji będą mogli przenieść na lokalny rynek i wykorzystywać z korzyścią dla rozwoju obszarów.

Projekt skierowany jest do mieszkańców obszarów działania poszczególnychLGD (zwłaszcza związanych ze świadczeniem usług turystycznych), członków LGD oraz pracowników biur. Zainteresowane udziałem w planowanym wyjeździe osoby proszone są o kontakt z biurem Stowarzyszenia N.A.R.E.W. (telefonicznie, przez e-mail, osobiście).