Komunikat do naboru nr 4/2020

Korekta wskaźnika produktu

W związku z zaistniałym błędem pisarskim w ogłoszeniu nr 4/2020 w zakresie wartości wskaźnika produktu Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE określonego w załączniku nr 2 Warunki udzielenia wsparcia pkt. V.3.2. Wskaźniki stosowane w ramach konkursu oraz ich planowane wartości do osiągnięcia, informujemy, iż ww. wskaźnik został skorygowany w sposób następujący:

Poprzedni zapis:

Nazwa wskaźnikaJednostka miaryWartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w ramach alokacji dostępnej w naborze w LSR dla przedsięwzięcia 1.4.2
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE   sztuk   50

Po korekcie:

Nazwa wskaźnikaJednostka miaryWartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w ramach alokacji dostępnej w naborze w LSR dla przedsięwzięcia 1.4.2
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE   sztuk   38

W związku z korektą wskaźnika zmianie uległ załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze:

Załącznik nr 2 Warunki udzielenia wsparcia – po korekcie

Komunikat obowiązuje od daty publikacji.