Komunikat do ogłoszenia o naborze nr 10/2020 POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI OBSZARU LGD N.A.R.E.W.oraz nr 11/2020 Wsparcie edukacji dzieci w małych szkołach na terenie LGD N.A.R.E.W.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 informujemy, iż doradztwo w ramach powyższych naborów będzie świadczone również w formie zdalnej za pośrednictwem maila: i.pietrzak@stowarzyszenienarew.org.pl bądź telefonu 85 650 51 04.  Z tytułu udzielonego doradztwa wnioskodawcy zostanie wystawione zaświadczenie, którego skan zostanie przesłany na podany przez wnioskodawcę mail, oryginał zaświadczenia będzie załączony do ewidencji doradztwa prowadzonej przez LGD. Doradztwo zdalne będzie punktowane podczas oceny zgodności wniosku z Lokalnymi Kryteriami Wyboru. Doradztwo w formie osobistego kontaktu nie jest wskazane, będzie prowadzone w wyjątkowych okolicznościach po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności