Komunikat do ogłoszenia o naborze nr 12/2020 DBAŁOŚĆ O OBIEKTY ZABYTKOWE OBSZARU LGD N.A.R.E.W. oraz nr 13/2020 Wsparcie edukacji dzieci w małych szkołach na terenie LGD N.A.R.E.W.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 informujemy, iż doradztwo w ramach powyższych naborów będzie świadczone również w formie zdalnej za pośrednictwem maila: i.pietrzak@stowarzyszenienarew.org.pl bądź telefonu 601-890-187.  Z tytułu udzielonego doradztwa wnioskodawcy zostanie wystawione zaświadczenie, którego skan zostanie przesłany na podany przez wnioskodawcę mail, oryginał zaświadczenia będzie załączony do ewidencji doradztwa prowadzonej przez LGD. Doradztwo zdalne będzie punktowane podczas oceny zgodności wniosku z Lokalnymi Kryteriami Wyboru. Doradztwo w formie osobistego kontaktu nie jest wskazane, będzie prowadzone w wyjątkowych okolicznościach po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, z zachowaniem odpowiednich środków ostrożność.