Komunikat do ogłoszenia o naborze nr 13/2020 Wsparcie edukacji dzieci w małych szkołach na terenie LGD N.A.R.E.W.

Komunikat dotyczący zmiany zapisów załącznika do minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS do ogłoszenia o naborze nr 13/2020 Wsparcie edukacji dzieci w małych szkołach na terenie LGD N.A.R.E.W.

Informujemy, iż w ogłoszeniu o naborze nr 13/2020 zmianie uległ załącznik nr 7 do ogłoszenia o naborze –  wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie, tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych.

Zmianie uległ zapis w §1 pkt. 2 Porozumienia doprecyzowano dla jakich danych osobowych administratorem jest Województwo podlaskie.

Nowy wzór Porozumienia  obowiązuje od dnia 17.12.2020r.

Załącznik: Zał.7.Wzór umowy podmioty inne niż LGD ZMIANA_N