Konferencja pn. „Podlaskie Forum Agroturystyczne” – Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej w Kleosinie, 05 grudnia 2014 roku

W imieniu Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Politechniki Białostockiej serdecznie zapraszamy na Konferencję pn. „Podlaskie Forum Agroturystyczne”.

Głównym celem wydarzenia jest integracja, wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy instytucjami, stowarzyszeniami i kwaterodawcami zaangażowanymi w rozwój turystyki wiejskiej.

W ostatnich latach obserwujemy odwrót od konsumpcji żywności produkowanej na masową skalę na rzecz produktów lokalnych o znanym pochodzeniu. Zakorzenione w lokalnej tradycji produkty regionalne podkreślają specyfikę regionu, przyciągają turystów oraz mogą być źródłem dodatkowych dochodów. Zyskują one również coraz większą popularność wśród konsumentów. Wychodząc naprzeciw tym trendom tegoroczne Forum skupiać się będzie na regionalnych produktach spożywczych oraz ich wytwarzaniu. W ramach Forum omówione zostaną m.in. tematy dotyczące małych przetwórni rolno-spożywczych oraz uwarunkowań formalno-prawnych i organizacyjno-technologicznych funkcjonowania małej piekarni z funkcją cukierni.

 

W związku serdecznie zapraszamy do udziału w ww. konferencji, która odbędzie się 5 grudnia 2014 r. w godz. 10:00-15:00 na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej przy ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2 w Kleosinie.

 

Zgłoszenia uczestnictwa w postaci karty zgłoszeniowej proszę przesłać na e-mail: zuzanna.pogorzelska@podlaskieit.pl lub pocztą na adres: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Malmeda 6, 15-440 Białystok do dnia 2 grudnia 2014 r. do godz. 12:00 – osoby korzystające z zapewnionego transportu, pozostałe osoby do 4 grudnia 2014 r. do godz. 12:00. Szczegółowych informacji udziela Pani Zuzanna Pogorzelska (tel.: 85 653 77 97) oraz dostępne są na stronie internetowej Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej www.podlaskieit.pl.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz transport autokarowy.

 

karta zgłoszeniowa

program