Konferencja pn. „Rezultaty Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – 09 listopad 2012

W dniu 09 listopada 2012 r. Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi wzięło udział w Konferencji dla przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji i instytucji pozarządowych w poszczególnych województwach, związków zawodowych i branżowych, Lokalnych Grup Działania oraz lokalnych i regionalnych mediów, która odbyła się w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

 

Na Konferencji omówione zostały rezultaty wdrażania PROW w Polsce, przedstawiono najlepsze projekty zrealizowane w ramach PROW oraz przedstawiono wpływ Programu na rozwój województwa podlaskiego. Nasze Stowarzyszenie, wraz z LGD „Tygiel Doliny Bugu” wystąpiło z prezentacją najlepszych projektów z województwa podlaskiego, w tym głownie „projektów współpracy”. Przedstawiliśmy więc projekt „Turystyka Aktywna – różne miejsca, równe szanse – Tour- Aktiv”, wszystkim uczestnikom rozdana została mapa turystyki aktywnej, która jest produktem tego projektu. Spotkanie to pozwoliło nam na ocenę wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na tle całego województwa.