Konferencja podsumowująca wdrażanie LSR w LGD Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca” – 25 czerwca 2015r., Mały Płock.

Przedstawiciel Stowarzyszenia N.A.R.E.W. wraz z przedstawicielami z innych Lokalnych Grupam Działania z woj. podlaskiego uczestniczył w Konferencji Podsumowującej wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” realizowanej w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013.
Spotkanie, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2015 roku w zajeździe „Pod Brzozami” w Małym Płocku, było wspaniałą okazją do zaprezentowania działań tej Lokalnej Grupy Działania realizowanych w ramach wdrażania LSR-u, złożenia podziękowań Radzie Programowej oraz wysłuchania doświadczeń beneficjentów z realizacji poszczególnych projektów. W ramach uatrakcyjnienia pobytu odbyły się również występy ludowych zespołów śpiewaczych czy młodzieży z ośrodków kultury. Dziękujemy Zarządowi Fundacji za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w tak ważnym dla nich dniu. Takie uroczystości pokazują, jak wiele działań zostało dokonanych dzięki Lokalnym Grupom Działania w poszczególnych gminach woj. podlaskiego.