Konferencja podsumowująca wdrażanie LSR w LGD Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca” – Mały Płock