KONFERENCJA „WZMACNIANIE ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, W TYM WYSTĘPOWANIE SUSZY, POPRZEZ WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU MAŁEJ RETENCJI NA OBSZARZE LGD N.A.R.E.W.”

W dniu 10 września 2021r. w Kinie Hetman w Tykocinie odbyła się konferencja zrealizowana w ramach projektu „WZMACNIANIE ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, W TYM WYSTĘPOWANIE SUSZY, POPRZEZ WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU MAŁEJ RETENCJI NA OBSZARZE LGD N.A.R.E.W.” Celem głównym konferencji była dyskusja o przesłankach oraz koncepcji tworzenia warunków do wykorzystania małej retencji w kontekście zjawiska suszy na obszarze LGD N.A.R.E.W. Konferencja przybliżyła mieszkańcom obszaru LSR zjawisko suszy oraz działania, które można podjąć aby sobie z nią radzić, tym samym podnosząc świadomość w zakresie zmian klimatu. Uczestnikami konferencji byli m.in. przedstawiciele gmin z obszaru LGD N.A.R.E.W., oraz ich mieszkańcy. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele UMWP, WFOŚiGW, PGWWP, pracownicy naukowi i inni. 

Galeria zdjęciowa:

Materiały z konferencji:

Informacje w mediach: