Konkurs dotacyjny na wkłady własne dla organizacji pozarządowych w 2017 r.

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza organizacje pozarządowe, które pozyskały dofinansowanie z funduszy zewnętrznych na realizację swoich projektów do udziału w konkursie dotacyjnym.
Projekty, które przejdą ocenę formalną i merytoryczną komisji konkursowej i najlepiej wpiszą się w rozwój województwa podlaskiego otrzymają dotację na pokrycie wkładu finansowego realizowanego projektu.

Oferty należy składać za pomocą serwisu elektronicznego: www.Witkac.pl

Szczegółowych informacji o konkursie udziela P. Eliza Szadkowska – Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. (85) 66 54 103, e-mail: eliza.szadkowska@wrotapodlasia.pl

Załączniki: