KONKURS FOTOGRAFICZNY „N.A.R.E.W.-iańska pocztówka”

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza do udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „N.A.R.E.W.-iańska pocztówka” uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia, tj. Choroszczy, Kobylina-Borzymy, Łap, Poświętnego, Sokół, Suraża, Turośni Kościelnej, Tykocina i Wyszek.

Celem konkursu jest m.in.: udokumentowanie w formie fotografii atutów obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD N.A.R.E.W., zwłaszcza walorów przyrodniczych, tradycji, ludzi, historii lub dziedzictwa kulturowego terenu LGD N.A.R.E.W.

Prace konkursowe muszą być samodzielne (szczegóły w regulaminie konkursu). Ocena prac będzie dokonywana w dwóch kategoriach:
I KATEGORIA – uczniowie klas I, II, III, IV Szkół Podstawowych
II KATEGORIA – uczniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej oraz klas I, II i III Gimnazjum.
Autor najlepszej pracy konkursowej otrzyma notebooka, za zajęcie I, II i III miejsce w w/w kategoriach zwycięzcy otrzymają odpowiednio: aparat fotograficzny, odtwarzacz mp4 i odtwarzacz mp3, dodatkowo wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i upominki.

Temat prac musi być ściśle związany z przyrodą, tradycjami, ludźmi, historią lub dziedzictwem kulturowym terenu LGD N.A.R.E.W. (teren gmin: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin i Wyszki) bądź z działalnością Stowarzyszenia.

Prace – zdjęcia należy składać wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) wraz z podpisanymi oświadczeniami, stanowiącymi załączniki Nr 1 – 3 do Regulaminu w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w Turośni Kościelnej przy ul. Lipowej 4 z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY”.
Termin składania prac: 12 maj 2014 – 26 maj 2014 (szczegóły w regulaminie konkursu).

Dokładne informacje na temat konkursu znajdują się w regulaminie konkursu, a wszystkie informacje można uzyskać pod nr tel. 85 650 51 04 oraz na stronie internetowej: www.stowarzyszenienarew.org.pl

Do pobrania:

Konkurs współfinansowany jest Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.