Konkurs literacki „N.A.R.E.W.-iańska poezja”

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza do udziału w KONKURSIE LITERACKIM „N.A.R.E.W.-iańska poezja” uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia, tj. Choroszczy, Kobylina-Borzymy, Łap, Poświętnego, Sokół, Suraża, Turośni Kościelnej, Tykocina i Wyszek.

 

Celem konkursu jest m.in.: udokumentowanie w formie pisemnej (wiersz lub opowiadanie) atutów obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD N.A.R.E.W., zwłaszcza walorów przyrodniczych, tradycji, ludzi, historii lub dziedzictwa kulturowego terenu LGD N.A.R.E.W. Prace konkursowe muszą być samodzielne (szczegóły w regulaminie konkursu). Ocena prac będzie dokonywana w dwóch kategoriach: I KATEGORIA – uczniowie klas I, II, III, IV Szkół Podstawowych II KATEGORIA – uczniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej oraz klas I, II i III Gimnazjum. Autor najlepszej pracy konkursowej otrzyma notebooka, za zajęcie I, II i III miejsce w w/w kategoriach zwycięzcy otrzymają odpowiednio: aparat fotograficzny, odtwarzacz mp4 i odtwarzacz mp3, dodatkowo wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i upominki.

Temat prac musi być ściśle związany z przyrodą, tradycjami, ludźmi, historią lub dziedzictwem kulturowym terenu LGD N.A.R.E.W. (teren gmin: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin i Wyszki) bądź z działalnością Stowarzyszenia.

Termin składania prac: 20 maj 2013 – 07 czerwiec 2013 (szczegóły w regulaminie konkursu).

Dokładne informacje na temat konkursu znajdują się w regulaminie konkursu, a wszystkie informacje można uzyskać pod nr tel. 85 650 51 04 oraz na stronie internetowej: www.stowarzyszenienarew.org.pl

 

Konkurs współfinansowany jest Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Do pobrania: