Konkurs literacki „N.A.R.E.W.-iańska poezja” rozstrzygnięty !!!

Konkurs literacki pt. „N.A.R.E.W.-iańska poezja” cieszył się powodzeniem wśród uczniów szkół z terenu naszego Stowarzyszenia. Do Biura wpłynęło łącznie 37 prac, w tym 17 w I kategorii (klasy I-IV szkoła podstawowa), 20 w II kategorii (klasy V-VI szkoła podstawowa i klasy I-III gimnazjum) z gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia, tj. z gminy Wyszki, Kobylin-Borzymy, Łapy, Sokoły oraz Choroszcz.

 

Celem konkursu było przybliżenie dzieciom i młodzieży, ich rodzinom i opiekunom założeń Stowarzyszenia N.A.R.E.W., jego idei i działalności programu PROW 2007 – 2013, zwłaszcza osi 4 Leader oraz atutów przyrodniczych i historycznych terenu Stowarzyszenia.

Zgodnie z regulaminem Komisja Konkursowa w dniu 17 czerwca 2013 roku składzie powołanym przez organizatora oceniła prace konkursowe.

Komisja Konkursowa nie przyznała nagrody głównej. Przyznała: I, II i III miejsca w I kategorii wiekowej, I, dwa II oraz III miejsca w II kategorii wiekowej, 9 wyróżnień, w tym 2 wyróżnienia specjalne (dodatkowe nagrody za wyróżnienia). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy oraz dodatkowo nagrody książkowe.

 

Uroczyste wręczenie nagród oraz dyplomów i upominków wszystkim uczestnikom konkursu odbędzie się 22 czerwca 2013 (sobota) godz. 16.15. podczas 45. Sobótki w Uhowie – plaża nad Narwią

 

Lista laureatów

 

I kategoria:

I Miejsce

Maria Łukasiewicz

IV

„Moja Gmina”

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Kobylinie-Borzymach

II Miejsce

Zuzanna Herman

IV

„Bokiny”

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej

III Miejsce

Szymon Bagiński

IV A

NAREW

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach im. M. Kopernika

II kategoria:

 

I Miejsce

Patrycja Łupińska

II B

„Narwiańskie piękno z natury”

Gimnazjum w Zespole Szkół w Płonce Kościelnej

II Miejsce

Maria Łapińska

II B

„Na pięknej Narwi”

I Gimnazjum w Łapach

II Miejsce

Kamil Roszkowski

V

„Moja mała ojczyzna”

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Kobylinie-Borzymach

III Miejsce

Karolina Łupińska

V

„Narwiański Park Narodowy”

Szkoła Podstawowa im. J. III Sobieskiego w Płonce Kościelnej

 

Wyróżnienia specjalne:

Gabriela Górska

IV

„Stowarzyszenie N.A.R.E.W.”

Szkoła Podstawowa im. Ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie

Igor Żmójdzin

II D

„Świat Rzeki”

Publiczne Gimnazjum im. K. St. Wyszyńskiego w Choroszczy

Wyróżnienia:

 

Sebastian Sekula

IV A

„Nadnarwiańska Kraina”

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach im. M. Kopernika

Paweł Szymójki

I

opowiadanie

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej

Julia M. Kalinowska

III

„Wiosna nad Narwią”

Szkoła Podstawowa w Sokołach

Beata Zadykowicz

VI

„Moja wieś”

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej

Katarzyna Łupińska

V

„Wspaniały Zakątek”

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej

Dominika Łupińska

III A

„Podlasie”

Gimnazjum w Zespole Szkół w Płonce Kościelnej

Marta Makowska

III A

„Cudze chwalicie, swego nie znacie”

Gimnazjum w Zespole Szkół w Kobylinie-Borzymach

Gratulujemy wszystkim uczestnikom !!!