KONKURS PLASTYCZNY „N.A.R.E.W.-iańska pocztówka”

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi Serdecznie zaprasza do udziału w II edycji KONKURSU PLANSTYCZNEGO „N.A.R.E.W.-iańska pocztówka” uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia, tj. Choroszczy, Kobylina-Borzymy, Łap, Poświętnego, Sokół, Suraża, Turośni Kościelnej, Tykocina i Wyszek.

 

Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką (szczegóły w regulaminie konkursu). Ocena prac będzie dokonywana w dwóch kategoriach: I KATEGORIA – uczniowie klas I, II, III, IV Szkół Podstawowych II KATEGORIA – uczniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej oraz klas I, II i III Gimnazjum. Autor najlepszej pracy konkursowej otrzyma notebooka, za zajęcie I, II i III miejsce w w/w kategoriach zwycięzcy otrzymają odpowiednio: aparat fotograficzny, odtwarzacz mp4 i odtwarzacz mp3, dodatkowo wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i upominki.

Temat prac musi być ściśle związany z przyrodą, tradycjami, ludźmi, historią lub dziedzictwem kulturowym terenu LGD N.A.R.E.W. (teren gmin: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin i Wyszki) bądź z działalnością Stowarzyszenia.

Termin składania prac: 04 czerwiec 2012 – 22 czerwiec 2012 (szczegóły w regulaminie konkursu).

Dokładne informacje na temat konkursu znajdują się w regulaminie konkursu, a wszystkie informacje można uzyskać pod nr tel. 85 650 51 04 oraz na stronie internetowej: www.stowarzyszenienarew.org.pl

 

Konkurs współfinansowany jest Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.